MARINA GUPTOR: šeimos psichologė, Geštalto praktikė, sertifikuota mindfulness instruktorė

Dirbu su vaikais, paaugliais ir jų tėvais, suaugusiais, šeimomis ir poromis.

Konsultuoju lietuvių ir rusų kalbomis.

Išsilavinimas

2018 m.  Edukacinė ir vaiko psichologija, psichologijos magistro laipsnis (VU).
2015 m.  – psichologijos bakalauro laipsnis (VU).
2001 m.  – teisės magistro laipsnis (VU).
2019 m. – geštalto praktikė (Vilniaus Geštalt institutas).
2019 m.  Efektyvios tėvystės programos vadovas (Paramos vaikams centras).
2018 m. –  mediacijos mokymai  (MRU)

2018 m. – sertifikuota Įsisąmoninimu grįstos psichologijos intervencijų mokytoja (Neuromedicinos institutas (LSMU)).

Darbo patirtis

nuo 2018 09 – psichologė darželyje;
nuo 2015 m. – privati psichologo praktika;
2019 02 – ... psichologas projekte „Nevartok-pasiek daugiau“ (darbas su paaugliais ir jaunimu 12 – 29 m.);
2019 09 – 2020 06 – psichologas Projekte „Sisteminga studentų psichinė sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštuosiuose mokyklose“ (studentų konsultavimas).
2019 09 – 2020 01 psichologė globos centras „Sos vaikų kaimas“.
2019 04 –  2019 10 – psichologas projekte „Nerūkys – gyvenk sveikiau“ (darbas su paaugliais)
2019 01 – 2019 05 – psichologas projekte  „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“  (individualias ir/ar grupines mokinių, jų tėvų/globėjų konsultacijas, paskaitas mokiniams, jų tėvams/globėjams ir mokytojams, klasės valandėles mokiniams, jų tėvams/globėjams ir mokytojams)
2017 09 – 2019 02 – bendravimo psichologijos mokytoja;;

nuo 2007 m. iki šiol – neformalus suaugusiųjų mokymas: konsultuoju, vedu mokymus, seminarus suaugusiems grupėse (nuo 7 iki 200 žmonių), rengiu medžiagą mokymams; rašau straipsnius, metodinę medžiagą verslo klausimais;

Kvalifikacijos kėlimas

nuo 2016 – iki šiol geštalto terapijos mokymai. Vilniaus Geštalt institutas
2019 12 – 2020 02 Individual Schema Thrapy Certification Course (40 val.) St. Petersburg Schema Therapy Institute
2019 09 27-29 training „Couples therapy“ (18 val.) Gestalt associates trainings Los Angeles, Geštaltinės psichoterapijos institutas „Dialogas“
2019 09 14 - 15 Metaforinių asociatyvių kortų naudojimo pagrindai pagalbos sričių veikloje (16 val.).
2019 08 06 - 07 „I laipsnio Biofeedback mokymai“ (teorija ir darbas su įranga) (20 val.). Verim Ld.

2019 07 11-14 workshop „The Genesis of Intergenerational Trauma“ (28 val.) Center for Somatic Studies. Stochholm, Sweden.

Kontaktai:

Tel. nr. +370 698 88838;      El. paštas m.guptor@gmail.com