Psichologė Simona Beniušienė

Telefono numeris: +370 623 23433
Elektroninis paštas: s.beniusiene@gmail.com

Esu psichologė. Turiu įvairiapusės patirties darbe su vaikais, nes jau studijų metu savanoriaudavau įvairiose stovyklose, socialiniuose centruose, kur praktiškai ir iš arti susipažinau su elgesio ir emocijų, kitų raidos iššūkių turinčiais vaikais. Vystymosi psichologijos magistro laipsnį įgijau Vytauto Didžiojo universitete. Patirties semiuosi įvairiuose mokymuose, seminaruose. Dabar dirbu psichologe darželiuose, mokykloje, konsultuoju vaikus, paauglius, tėvus bei pedagogus. Konsultuodama vaikus taikau žaidimų terapijos technikas, meno terapijos elementus. Tikiu, kad žmogui yra labai svarbus santykis su kitu žmogumi. Todėl konsultuojant stengiuosi sukurti saugų, pasitikėjimu pagrįstą santykį su vaiku, paaugliu ir visa šeima.

IŠSILAVINIMAS
2008 - 2012 m. Lietuvos Edukologijos Universitetas Psichologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija
2012 – 2019 m. Vytauto Didžiojo Universitetas Psichologijos magistro laipsnis
Nuo 2021 LSMU neuromokslų institutas Podiplominės studijos Įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai

DARBO PATIRTIS
2012 birželis - liepa Vaiku dienos stovykla 7-12metų vaikams, stovyklos vadovė
2012 rugsėjis – 2014, Katalikiškas vaikų darželis „Mažutėliams“, Ugdymo pedagogė, auklėtoja
2019 rugpjūtis-spalis Vaikų daželis „Šeimų darželis“ Ugdymo pedagogė
2020 sausis Vilniaus miesto lopšelis darželis „Beržynėlis“, Psichologė
2020 lapkritis Darželis „Karalių pasaka“ Psichologė
Nuo 2020 rugsėjo Privati konsultavimo praktika Psichologė

SAVANORIAVIMO PATIRTIS
2008 - 2010 VŠĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras, Savanorystė su vaikais, kurie turi kompleksinę ir proto negalią.
2010 - 2011 VŠĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras, Savanorystė su 7-12 metų vaikais, dienos centre „Vaikai – vaikams“.

DALYVAUTA MOKYMUOSE:
Menų terapijos konferencija „Menų terapija Lietuvoje“- 2008 m.
„Meno terapijos metodų taikymo galimybės socialiniame kontekste“- 2012 m.
Vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymo „SEKU“ programa- 2019 m.
Teorinė- metodinė konferencija „Holistinis požiūris edukaciniame ir terapiniame darbe su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų“- 2020 m.
Taikomosios elgesio analizė (ABA) metodo taikymo, kuriant įtraukią aplinką, mokymus (40 akademinių valandų)- 2020 m.
Grupinės supervizijos psichologams (16 akad. val.)- 2020 m.
Mokymai „Konsultavimas ir darbo organizavimas nuotoliniu būdu“ (16 akad.val.) -2020 m.
Mokymai „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir pagalbos mokiniams galimybės mokykloje
organizavimas ir vykdymas“- 2020 m.

Lietuvių kalba – gimtoji.
Anglų kalba – B lygis.
Rusų kalba – A lygis.
Vairuoju – B kategorija.